You are here

mr. sc. Katarina Volarić Nižić, predavač

Konzultacije
Prijem studenata: 
PON 10:00 - 12:00 telefonom: 091 1582197
ČET 15:00 - 17:00 u kabinetu
ili po dogovoru e-mailom
Kabinet: 
425
Telefon: 
353-747
Nastava
Nositelj kolegija: 
Rijeka
Stručni studij sigurnosti na radu - Matematika
Rijeka, redoviti studij
Stručni studij informatike - Operacijska istraživanja
Rijeka, izvanredni studij
Stručni studij informatike - Poslovna matematika
Stručni studij informatike - Operacijska istraživanja
Stručni studij poduzetništva - Gospodarska matematika
Stručni studij prometa - Operacijska istraživanja u prometu
Ogulin
Stručni studij prometa - Operacijska istraživanja u prometu

Asistent na kolegijima: 
Rijeka, redoviti studij
Stručni studij informatike - Poslovna matematika
Stručni studij poduzetništva - Gospodarska matematika
Pazin
Stručni studij poduzetništva - Gospodarska matematika