You are here

dr. sc. Marina Rončević, profesor visoke škole

Konzultacije
Prijem studenata: 
Uto: 14:00 - 16:00
Pet: 9:45 - 11:30
Kabinet: 
424
Telefon: 
353-746
Nastava
Nositelj kolegija: 
Rijeka
Stručni studij sigurnosti na radu - Strani jezik II (Njemački)
Stručni studij sigurnosti na radu - Strani jezik I (Njemački)
Stručni studij sigurnosti na radu - Strani jezik IV (Njemački)
Stručni studij sigurnosti na radu - Strani jezik III (Njemački)
Rijeka, redoviti studij
Stručni studij Održivi agroturizam - Njemački jezik u agroturizmu II
Stručni studij Održivi agroturizam - Njemački jezik u agroturizmu I
Stručni studij poduzetništva - Poslovni strani jezik I/2 (Njemački)
Stručni studij poduzetništva - Poslovni strani jezik I/1 (Njemački)
Stručni studij poduzetništva - Poslovni strani jezik III (Njemački)
Stručni studij poduzetništva - Poslovni strani jezik II (Njemački)
Stručni studij prometa - Njemački jezik II
Stručni studij prometa - Njemački jezik I
Stručni studij prometa - Njemački jezik IV
Stručni studij prometa - Njemački jezik III
Rijeka, izvanredni studij
Stručni studij poduzetništva - Poslovni strani jezik I/2 (Njemački)
Stručni studij poduzetništva - Poslovni strani jezik I/2 - (Engleski)
Stručni studij poduzetništva - Poslovni strani jezik I/1 (Njemački)
Stručni studij poduzetništva - Poslovni strani jezik I/1 - (Engleski)
Stručni studij poduzetništva - Poslovni strani jezik III (Njemački)
Stručni studij poduzetništva - Poslovni strani jezik II (Njemački)
Stručni studij poduzetništva - Poslovni strani jezik II (Engleski)
Stručni studij prometa - Njemački jezik II
Stručni studij prometa - Njemački jezik I
Stručni studij prometa - Njemački jezik III
Stručni studij prometa - Njemački jezik IV
Ogulin
Stručni studij prometa - Njemački jezik II
Stručni studij prometa - Njemački jezik I
Stručni studij prometa - Njemački jezik IV
Stručni studij prometa - Njemački jezik III

Asistent na kolegijima: