You are here

mr. sc. Eda Ribarić Čučković, viši predavač

Konzultacije
Prijem studenata: 
UT 16:30 - 17:30
SRI 15:00 - 17:00
ERASMUS konzultacije /office time: TUESDAYS 15.00-16.30
Kabinet: 
417
Telefon: 
353-722
Nastava
Nositelj kolegija: 
Rijeka
Specijalistički studij poduzetništva - Poslovna analiza i kontrola
Specijalistički studij prometa - Analiza i planiranje u prometnim poduzećima
Rijeka, redoviti studij
Stručni studij poduzetništva - Porezni sustav
Stručni studij poduzetništva - Poslovni plan i analiza
Rijeka, izvanredni studij
Stručni studij poduzetništva - Porezni sustav
Stručni studij poduzetništva - Poslovni plan i analiza
Pazin
Stručni studij poduzetništva - Računovodstvo za poduzetnike

Asistent na kolegijima: