You are here

mr. sc. Robert Strahinja, predavač

Konzultacije
Prijem studenata: 
Rijeka: PON 14:00 - 16:00
Pazin: UTO 18:00 - 19:00
i prema dogovoru na e-mail
Kabinet: 
426
Telefon: 
051/353-740
Nastava
Nositelj kolegija: 
Rijeka, redoviti studij
Stručni studij Održivi agroturizam - Marketing
Stručni studij Održivi agroturizam - Poslovna komunikacija
Stručni studij poduzetništva - Poslovno komuniciranje
Stručni studij poduzetništva - Marketing
Stručni studij prometa - Osnove marketinga
Stručni studij telematika - Osnove poslovne komunikacije
Rijeka, izvanredni studij
Stručni studij Održivi agroturizam - Marketing
Stručni studij poduzetništva - Poslovno komuniciranje
Stručni studij poduzetništva - Marketing
Stručni studij prometa - Osnove marketinga
Stručni studij telematika - Osnove poslovne komunikacije
Pazin
Stručni studij poduzetništva - Poslovno komuniciranje
Stručni studij poduzetništva - Poslovni plan i analiza
Stručni studij poduzetništva - Marketing
Stručni studij poduzetništva - Upravljanje kvalitetom
Ogulin
Stručni studij prometa - Osnove marketinga

Asistent na kolegijima: 
Poreč
Stručni studij vinarstva - Analiza poslovanja
Poreč, redoviti studij
Stručni studij med. poljoprivrede - Analiza poslovanja
Poreč, izvanredni studij
Stručni studij med. poljoprivrede - Analiza poslovanja