You are here

Dr. sc. Sabrina Šuman, viši predavač

Konzultacije
Prijem studenata: 
SRI 14:00-17:00
Mob/Viber 0915698108 u vrijeme konzultacija
Kabinet: 
431
Telefon: 
353-755
Nastava
Nositelj kolegija: 
Rijeka
Specijalistički studij informatike - Upravljanje kvalitetom informacijskog sustava
Specijalistički studij informatike - Informacijski sustav za potporu odlučivanju
Specijalistički studij poduzetništva - Informacijski sustav za potporu odlučivanju
Rijeka, redoviti studij
Stručni studij informatike - Grafika, tekst, multimedija
Stručni studij informatike - Upravljanje kvalitetom i sigurnost u telematici
Stručni studij informatike - Multimedijski sustavi
Stručni studij informatike - Informacijski sustav za potporu upravljanju i odlučivanju
Stručni studij telematika - Osnove informatike
Stručni studij telematika - Upravljanje kvalitetom i sigurnost u telematici
Rijeka, izvanredni studij
Stručni studij informatike - Upravljanje kvalitetom i sigurnost u telematici
Stručni studij informatike - Multimedijski sustavi
Stručni studij informatike - Informacijski sustav za potporu upravljanju i odlučivanju
Stručni studij telematika - Osnove informatike
Stručni studij telematika - Upravljanje kvalitetom i sigurnost u telematici

Asistent na kolegijima: 
Rijeka, redoviti studij
Stručni studij informatike - Osnove programiranja