You are here

Tehnička mehanika

Studiji

Ishodi učenja: 
  • Identificirati osnovne teoreme statike krutih tijela, zna povezati sile te moment sile.
  • Izračunati uvjete ravnoteže za tijela pod opterećenjem.
  • Primijeniti grafičke i grafo-analitičke metode za rješavanje ravninskih sustava.
  • Koristiti jednadžbe za određivanje položaja, brzine i ubrzanje čestice kod pravocrtnog i krivocrtnog gibanja.
  • Konstruirati kinematičke dijagrame.