You are here

Planiranje i upravljanje održivim prometom

Studiji

Ishodi učenja: 
  • Opisati odnos i problem interakcije razvitka prometa i razvoja grada u kontekstu održivog upravljanja prometnim sustavom.
  • Obrazložiti suvremene koncepcije i principe planiranja i upravljanja prometom u gradovima.
  • Vrednovati ulogu i značaj javnog gradskog prijevoza, stacionarnog i nemotoriziranog prometa u konceptu. planiranja održivog prometnog sustava grada.
  • Vrednovati programe i mjere za stvaranje kvalitetnijeg prometa u gradu.
  • Istražiti i prezentirati odabranu temu iz područja održivog prometa.