You are here

Infrastruktura cestovnog prometa

Studiji

Ishodi učenja: 
  • Opisati razvoj i ustroj cestovnog sustava javnih cesta u Republici Hrvatskoj.
  • Opisati uporabne pokazatelje ceste i osnovne mjeritelje bitne za projektiranje javnih cesta.
  • Objasniti elemente horizontalnog i vertikalnog vođenja linije cesta, te elemente pri trasiranju i oblikovanju cesta.
  • Objasniti osnovne elemente poprečnog presjeka ceste.
  • Opisati elemente gornjeg i donjeg ustroja prometnica.
  • Koristiti tehničku regulativu vezanu za prometnu opremu ceste i Opće tehničke uvjete za izvođenje radova na cestama vezanim za prometnu opremu (OTU), kao i radove na redovitom i izvanrednom održavanju cesta.