You are here

Tehnologija i organizacija cestovnog prometa

Studiji

Ishodi učenja: 
  • Definirati osnovne pojmove tehnologije i organizacije cestovnog prometa.
  • Prepoznati i precizno utvrditi problem tehnologije i organizacije rada cestovnog poduzeća na konkretnom primjeru.
  • Predložiti uvođenje novih ITS-a.
  • Sudjelovati u izradi voznih redova u linijskom prijevozu.
  • Identificirati manjkavosti postojeće organizacije cestovnog poduzeća te predložiti unapređenja organizacije i procesa.