You are here

Prometna tehnika

Studiji

Ishodi učenja: 
  • Primijeniti metodologiju prometnih istraživanja u realnom prometom okruženju.
  • Objasniti postupak i metode predviđanja prijevozne potražnje.
  • Obrazložiti osnovne principe planiranja prometne infrastrukture u gradovima.
  • Primijeniti osnovne kriterije i naputke za planiranje i projektiranje prometno sigurnog raskrižja.
  • Preporučiti projektne standarde za elemente parkirališta i garažno-parkirnih objekata.
  • Predložiti elemente za planiranje i projektiranje prometne infrastrukture za sigurno i nesmetano kretanje nemotoriziranih sudionika u prometu.