You are here

Informacijski sustavi u cestovnom prometu

Studiji

Ishodi učenja: 
  • Definirati informacijski sustav i njegove značajke
  • Interpretirati metode i faze razvoja informacijskih sustava.
  • Procijeniti benefite uporabe informacijskih sustava u prometnom sustavu.
  • Odabrati i primijeniti dostupno e-rješenje na specifične probleme u prometnom sustavu.
  • Primijeniti odabrani alat na izradu jednostavne baze podataka.