You are here

Ekonomika željezničkoga prometa

Ishodi učenja: 
  • Kritički prosuđivati suvremene fenomene u željezničkom prometu.
  • Preporučiti i prezentirati plan optimalne željezničke prometne mreže.
  • Ocijeniti makrotransformacije upravljanja prometom.
  • Sastaviti kalkulaciju troškova željezničkih prijevoznika.
  • Utvrditi troškove u željezničkom prometu.
  • Izmjeriti pokazatelje uspješnosti i stabilnosti poslovanja željezničkih prometnih poduzeća.