You are here

Prometna logistika

Studiji

Ishodi učenja: 
  • Odrediti metode planiranja logističko-distribucijskih procesa kroz pojedinačne elemente logističkog sustava.
  • Definirati uloga i važnost kanala distribucije.
  • Definirati potrebne aktivnosti za strateško-logističko planiranje.
  • Izračunati optimalne količine nabavke i optimalnog broja naručivanja.
  • Istražiti i prezentirati odabranu temu iz područja primjene distribucijske logistike i povratne logistike u opskrbnom lancu.