You are here

Promet i održivi razvoj

Ishodi učenja: 
  • Opisati terminologiju i zakonsku regulativu u području prometa i održivog razvitka.
  • Razlikovati vrste i značajke prostorno-planske, prometne i dokumentacije glede zaštite okoliša te utvrditi nositelje njihove izrade i provođenja. 
  • Vrednovati osobitosti osnovnih negativnih utjecaja prometa na okoliš i mjere zaštite.
  • Preporučiti programe i mjere za stvaranje održive mobilnosti u gradovima, manjim sredinama i na područjima niske naseljenosti.
  • Istražiti i prezentirati odabranu temu iz područja prometa i održivog razvoja.