You are here

Promet i održivi razvoj

Okvirni sadržaj predmeta: 

Osnovni pojmovi glede odrzivog razvoja prometa i prostora. Okoliš, sastavnice okoliša, bitni izvori i uzroci onecišcenja okoliša, temeljni odgovori društva, primjer prometne buke i drugi primjeri.
Zakoni i podzakonski akti, institucije i temeljni dokumetni u RH u svezi s odrzivim razvojem odnosno zaštitom okoliša, prostornim planiranjem i uredenjem, te zaštitom prirode.
Standardizirani postupci (PUO, SPUO, JR, OUZO i dr.) u svezi zaštite okoliša, zaštite prirode, te prostornog planiranja i uredenja. Primjer Nacionalnog plana djelovanja na okoliš u segmentu prometa.
Najvazniji oblici onecišcenja okoliša od prometa (pregled prema vrstama prometa i pregled prema karakteristickim oblicima onecišcenja).
Mjere i aktivnosti za odrzivi razvoj prometa (djelovanje sustava i institucija – opce mjere, pregled prema vrstama prometa te pregled prema karakteristicnim oblicima onecišcenja).
Zaštita prirode i biološke raznolikosti.
Medunarodni aspekti prometa i odrzivog razvoja.