You are here

Planiranje infrastrukture u cestovnom prometu

Ishodi učenja: 
  • Opisati ustroj cestovnog sustava i razvrstavanje javnih cesta u Republici Hrvatskoj, te zakonodavnu i prometno-tehničku regulativu vezanom za ovo područje.
  • Obrazložiti  metodologiju izrade prostorno-prometnih studija i principe planiranja prometne infrastrukture u međugradskom povezivanju.
  • Utvrditi osnovne principe planiranja prometa i prometne infrastrukture u gradovima.
  • Izabrati osnovne elemente za projektiranje prometno sigurnog raskrižja te provesti izbor tipa raskrižja primjenom multikriterijske analize.
  • Preporučiti temeljne prometno-funkcionalni elemente i projektne standarde kod planiranja i projektiranja parkirališta, garažno-parkirnih objekata, prometnih terminala i površina za nemotorizirani promet.