You are here

Planiranje infrastrukture u cestovnom prometu

Okvirni sadržaj predmeta: 

Uvod,osnovni pojmovi,definicija,terminologija,zakoni, propisi i institucije u svezi planiranja projektiranja i gradnje suvremenih prometnica.Osnovne karakteristike arhitekture prometnih objekata,parkirališta,višetazne parkirališne zgrade (promet u mirovanju),benzinske stanice u gradu i na autocesti,autobusni kolodvori,pješacki podhodnici,pješacki nadhodnici,raskrizja u razini, kruzna raskrizja,raskrizja u više razina,pješacki prostori i komunikacije,ekološki aspekti cestovne prometniceu urbanom i ruralnom tkivu.