You are here

Tehnička sredstva u cestovnom prometu

Okvirni sadržaj predmeta: 

Uvod. Podjela sredstava cestovnog prometa. Osnovne znacajke sredstava cestovnog prometa. Analiza dinamike voznje. Analiza znacajke snage pogonskog agregata i njegovog iskorištenja za voznju. Utjecaj granice trenja. Raspodjela opterecenja na osovine kotaca (staticki i dinamicki). Utjecaj zagonjenih kotaca na stabilnost voznje i upravljanje. Utjecaj zavoja na stabilnost voznje. Sklopovi i elementi cestovnog vozila: Pogonski motor (prostor izgaranja, motorni mehanizam, glavni dijelovi pogonskog motora, razvod motora, sustav za napajanje gorivom, sustav za precišcavanje zraka i prednabijanje, ispušni sustav, sustav za podmazivanje, sustav rashlade), spojka, mjenjac, razvodnik snage, vratila i zglobovi, osovinski reduktor, pneumatici, sustav za kocenje, sustav za upravljanje, sustav signalizacije.