You are here

Tehnička sredstva u cestovnom prometu

Studiji

Ishodi učenja: 
  • Usporediti motore s obzirom na njihove karakteristike.
  • Procijeniti procese kod održavanja te odabrati optimalno održavanje.
  • Prepoznati tipove transmisije, kotača, maziva, upravljanja, kočnih sustava, sigurnosnih sustava motornih vozila.
  • Analizirati elemente očevida prometnih nezgoda te njihovo korištenje u vještačenju.
  • Istražiti i prezentirati stručne teme iz područja kolegija.