You are here

Tehnička sredstva u željezničkom prometu

Studiji

Ishodi učenja: 
  • Definirati podjelu i karakteristike pojedinih tipova željezničkih vozila.
  • Objasniti snagu vučnog vozila, otpor vožnje, jednadžbu kretanja vlaka, osnove teorije vuče vlakova.
  • Obrazložiti suvremena dostignuća u kontroli i metodologiju održavanju tehničkih sredstava željeznice.
  • Usporediti nagibne vlakove i vlakove velikih brzina. 
  • Objasniti modeliranje opterećenja lokomotiva u ravnini.
  • Istražiti i prezentirati odabranu temu iz područja željezničkih vozila.