You are here

Specijalistička praksa

Studiji

Ishodi učenja: 
  • Primijeniti stečena stručna znanja u realnom radnom okruženju.
  • Samostalno obavljati povjerene stručne radne zadataka.
  • Primijeniti vještine poslovne komunikacije i timskog rada  u realnom radnom okruženju.
  • Steći radne navike prema zahtjevima realnog radnog okruženja.
  • Opravdati organizacijski ustroj i tehnologiju  u tvrtki ili ustanovi obavljanja stručne prakse.