You are here

Mikrobiologija mošta i vina

Studiji

Okvirni sadržaj predmeta: 

Uvodno predavanje o ulozi i znacaju mikroorganizama. Grada prokariotskih i eukariotskih. Matabolizam mikroorganizama (katabolicke i anabolicke reakcije, katabolizam ugljikohidrata, aerobna respiracija, anaerobna respiracija, fermentacija). Rast i razmnozavanje mikroorganizama (nacin ishrane mikroorganizama, bakterijska krivulja rasta).
Mikroorganizmi znacajni u vinarstvu (kvasci, plijesni i bakterije).Kvasci: Klasifikacija kvasaca. Osobine najvaznijih sojeva kvasaca. Selekcionirani kvasci. Autohtona flora i alkoholna fermentacija. Selekcija autohtonih kvasaca. Današnja saznanja o ulozi i znacaju autohtonih kvasaca u isticanju tzv. “tipicnih” osobina vina nekog podrucja “terroir”. Bakterije. Bakterije malolakticne fermentacije. Utjecaj malolakticne fermentacije na kakvocu vina. Poticanje i sprecavanje malolakticne fermentacije. Octene bakterije. Vazniji predstavnici. Sprecavanje razvoja bakterija octenog vrenja. Plijesni, plijesni uzrocnici negativnih promjena u vinu.