You are here

Marketing pića

Studiji

Okvirni sadržaj predmeta: 

Pojam i definicije marketinga. Funkcije marketinga. Marketing koncept kao politika poduzeca. Analiza trzišta potrošaca i ponašanja kupca. Analiza konkurenata. Identificiranje trznih segmenata i selekcioniranje ciljnih trzišta. Upravljanje proizvodima tijekom njihova zivotnog ciklusa. Utvrdivanje plana marketinga, faze planiranja. Analiza situacija, analiza šansi i rizika, analiza prednosti i nedostataka, utvrdivanje mjera. Razvoj strategija, pojam i tipovi marketinških strategija, proces strateškog marketinga. Kreiranje strategija komunikacijskog i promocijskog mixa. Kanali prodaje Kreiranje programa izravnog marketinga, unapredenja prodaje i odnosa s javnošcu.