You are here

Troškovi i kalkulacije

Studiji

ishodi_ucenja: 
Okvirni sadržaj predmeta: 

Teorija troškova i kalkulacije. Pojam troška, utroška i rashoda. Osnovne vrste troškova. Podjela troškova po porijeklu. Vrste troškova po poslovnim funkcijama. Vrste troškova po načinu obuhvata. Ponašanje troškova ovisno o iskorištenosti kapaciteta. Kretanje troškova ovisni o količini učinaka. Promjenljivost (dinamika) troškova. Proračun troškova na različite stupnjeve iskorištenja kapaciteta. Elastičnost troškova. Značaj kalkulacija. Elementi i vrste kalkulacija. Prethodna kalkulacija. OOObračunska kalkulacija. Djelidbena kalkulacija. Dodatna kalkulacija. Utvrđivanje nabavnih cijena osnovnih proizvodnih inputa. Utvrđivanje cijena koštanja i prodajnih cijena osnovnih proizvodnih outputa.