You are here

Troškovi i kalkulacije

Studiji

Ishodi učenja: 
  • Determinirati temeljne pojmove iz područja teorije troškova
  • Analizirati i vrednovati osnovne vrste troškova u poslovanju vinarskog gospodarstva.
  • Analizirati ponašanje troškova na različitom obujmu vinogradarsko-vinarske proizvodnje
  • Determinirati temeljne pojmove iz područja kalkulacija
  • Izraditi kalkulaciju cijene koštanja grožđa i vina.