You are here

Vinogradarstvo V

Ishodi učenja: 
  • Opisati karakteristike vinogradarskih regija i podregija Republike Hrvatske te prepoznati i ampelografski opisati vinske i stolne sorte vinove loze.
  • Utvrditi i razlikovati ekonomski značajne štetočinje vinove loze.
  • Odabrati i predložiti integrirane i ekološke mjere zaštite vinove loze od štetočinja
  • Izraditi projekt za podizanje vinograda.
  • Povezati znanja iz tehnologije vinogradarske proizvodnje sa novim tehnologijama u cilju podizanja kvantitete i kvalitete, a u skladu sa održivim razvojem vinogradarstva.