You are here

Higijena i održavanje

Ishodi učenja: 
  • Usvojiti osnovne pojmove higijene.
  • Razlikovati vrste higijene.
  • Usvojiti higijenu prehrambenih namirnica.
  • Razlikovati postupke dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije.
  • Usvojiti osnovna načela higijene u prehrambenoj industriji.