You are here

Higijena i održavanje

Studiji

Okvirni sadržaj predmeta: 

HIGIJENA ZRAKA. HIGIJENA ZEMLJIŠTA. HIGIJENA VODE. Mikrobiologija voda. Onecišcenje voda. Obrada otpadnih voda. HIGIJENA NAMIRNICA. Mikroorganizmi u namirnicama. Kvarenje namirnica. Toksini bakterija, gljiva i algi. Metode zaštite namirnica. STERILIZACIJA. Metode sterilizacije. DEZINFEKCIJA. Sredstva za cišcenje i dezinfekciju. Mehanizmi djelovanja dezinficijensa. Principi «CIP-a». DEZINSEKCIJA. Insekti: osobine i vrste. Sredstva za provedbu dezinsekcije. Mehanizmi djelovanja insekticida. DERATIZACIJA. Vrste i osobine glodavaca. Nacini uništavanja glodavaca. PREHRAMBENI OBJEKTI I OPREMA. Opceniti i specificni zahtjevi prilikom izgradnje prehrambenih objekata – ventilacija, voda, osvjetljenje, materijali. HACCP sustav u proizvodnim pogonima. Higijena osoblja. SANITARNI NADZOR I PROPISI.