You are here

Posluživanje vina i enogastronomija

Studiji

Ishodi učenja: 
  • Preporučiti odgovarajući stil/tip vina.
  • Pripremiti vino za kušanje.
  • Odabrati vinsku čašu.
  • Složiti vinsku kartu.
  • Koristiti osnovne principe slaganja jela i vina.