You are here

Temelji bilinogojstva i oplemenjivanja bilja

Okvirni sadržaj predmeta: 

Uvodno predavanje. Znacajke uzgoja bilja. Poljoprivredni proizvodni prostor - agrosfera. Ekološki cimbenici uzgoja bilja. Podneblje - atmosferski fitoekološki cimbenici. Poljoprivredno tlo - edafski fitoekološki cimbenici. Fizikalne komponente plodnosti tla. Kemijske komponente plodnosti tla. Tlo kao prirodni resurs u uzgoju bilja. Regionalizacija bilinogojstva Hrvatske i agroekološke zone. Biljno uzgojni zahvati. Obrada tla. Gnojidba tla. Korekcija kiselih i alkalnih tala. Oštecenje i zaštita tla. Kulturna biljka. Biologija kulturne biljke. Sjetva. Njega usjeva. Prinos kao cilj uzgoja. Sustavi bilinogojstva u sredozemnom podrucju. Alternativna poljoprivreda u sredozemnom podrucju (ekološki sustav uzgoja bilja).