You are here

Talijanski jezik II

Okvirni sadržaj predmeta: 

Vokabular i strukture karakteristicne za poljoprivrednu struku.
Sadrzaj jezicnih vjezbi: usvajanje glagolskih vremena u aktivu (imperfetto, condizionale semplice e composto, imperativo). Usvajanje odnosnih zamjenica i bezlicnog oblika pripovijedanja. Slaganje vremena. Slozenice i tvorba rijeci.
Sadrzaj predavanja birat ce se iz slijedecih strucnih sadrzaja: tloznanstvo i ishrana bilja, vinogradarstvo, maslinarstvo, zaštita bilja, vinarstvo, agroklimatologija, vocarstvo, povrcarstvo, agroturizam.
Priprema materijala za seminarske radnje: izvadak strucnih rijeci i sadrzaja iz mediteranske poljoprivrede.