You are here

Agrarna mikrobiologija

Studiji

Ishodi učenja: 
  • Usvojiti temeljne pojmove vezane uz mikrobiologiju.
  • Razlikovati vrste stanica.
  • Usvojiti temeljne metode mikroskopiranja.
  • Klasificirati mikroorganizme značajne u proizvodnji hrane.
  • Usvojiti temeljne pojmove kruženja elemenata u prirodi.