You are here

Voćarstvo mediterana I

Okvirni sadržaj predmeta: 

Upoznavanje studenata sa gradom mediteranskih vocaka i funkcijom pojedinih organa. Objasniti cvatnju, oprašivanje i oplodnju te razmnozavanje, rezidbu i uzgojne oblike. Objasniti utjecaj agroekoloških uvjeta na uzgoj pojedinih vocnih vrsta i sorata na Mediteranu. Naglasiti nuznost pridrzavanja pojedinih mjera u uzgoju mediteranskih vocaka: meduredna obrada, ishrana i nacini gnojidbe, navodnjavanje, zaštita protiv bolesti i štetnika, berba i skladištenje, te prerada i plasman proizvoda. Obradit ce se i sljedece vocne vrste Mediterana: smokva, mandarina, kiwi, limun, naranca, šipak i lijeska.