You are here

Voćarstvo Mediterana I

Studiji

Ishodi učenja: 
  • Analiza stanja i tendencija proizvodnje voća po vrstama u svijetu i Hrvatskoj.
  • Planiranje optimalnih pomotehničkih mjera za postizanje maksimalnog prinosa u proizvodnji voća
  • Utvrditi načine razmnožavanja voćaka i proizvodnje sadnog materijala
  • Izraditi plan podizanja nasada voćaka u ovisnosti vrsti, klimi i pedološkim uvjetima te razlikovati pomotehničke mjere u uzgoju voćaka.
  • Preporučiti optimalni termin berbe i načina skladištenja za različite vrste voća.
  • Utvrđivanje optimalnih uzgojnih uvjeta za različite voćne vrste.