You are here

Stočarstvo mediterana

Studiji

Ishodi učenja: 
  • Vrednovati trenutno stanje stočarstva kod nas i u svijetu, te mogućnosti iskorištavanja potencijala ove djelatnosti.
  • Argumentirano obrazložiti primjenu selekcije u stočarskoj proizvodnji, kao i primjenu osnovnih pojmova u selekciji na različite vrste životinja u uzgoju
  • Prosuditi značajke pojedinih autohtonih pasmina domaćih životinja i obrazložiti važnost očuvanja njihovog genetskog potencijala.
  • Analizirati pasminska svojstva u uzgoju najzastupljenijih pasmina goveda, svinja, ovaca, koza, konja, kunića, te peradi.
  • Primjeniti osnovne principe farmskog uzgoja domaćih životinja na primjerima malih obiteljskih gospodarstava, te mogućnost povećavanja rentabilnosti obiteljskih gospodarstava kroz plasman vlastitih finalnih proizvoda.