You are here

Voćarstvo Mediterana II

Studiji

Ishodi učenja: 
  • Analiza ekonomske isplativosti uzgoja mediteranskog voća.
  • Planiranje optimalnih termina za provođenje pomotehničkih mjera u nasadu mediteranskih voćaka.
  • Analiziranje povoljnosti ekoloških uvjeta za uzgoj mediteranskog voća.
  • Ocijeniti uvjete za podizanje nasada i analiza potrebnih pomotehničkih mjera u nasadu mediteranskih voćaka.
  • Organizirati suvremeni proizvodni nasad mediteranskog voća.
  • Predlaganje suvremenih i održivih načina zaštite voćnjaka od štetočinja i nepovoljnih vremenskih uvjeta.