You are here

Vinarstvo I

Okvirni sadržaj predmeta: 

Povijest vinarstva. Sastav grozda. Kemijski sastav mošta. Dozrijevanje grozda. Faktori koji utjecu na kvalitetu grozda. Berba i odredivanje vremena berbe. Priprema podruma, opreme i sudovi. Korekcije i transformacije u moštu prije fermentacije: došeceravanje, odkiseljavanje, dokiseljavanje, enzimi. Vinifikacija bijelih vina s posebnim naglaskom na specificnosti vinifikacije mediterana (visoke temperature, brza oksidacija i dr.): karakteristike vinifikacije na bijelo, muljanje, runjanje, presanje-tipovi presa, zaštita od oksidacije, odvajanje cistog mošta. Aktivacija kvasaca, burno vrenje, tiho vrenje, otakanje s taloga. Proizvodnja vina iz prosušenog grozda. Vinifikacija crnih vina: muljanje, maceracija - klasicna i vinifikatori, toplo-hladno, faktori koji utjecu na maceraciju. Vinifikacija rose vina. Njega (zaštita, nadolijevanje, pretoci) i dozrijevanje vina (inox-drvo). Degustacija vina: boja, bistroca, miris - okus, ravnoteza i kakvoca.