You are here

Prilika - pripravništvo i stručna praksa u Valamaru


Za sve naše studente ugovorena je mogućnost obavljanja stručne i specijalističke prakse u objektima Valamara. Molimo zainteresirane da se jave svojim voditeljima prakse.
Za studente i studentice koji su završili studij posebno ističemo i mogućnost početka uspješne karijere kroz prijavu za pripravništvo u objektima Valamara. Sve zainteresirane molimo da kontaktiraju Valamar na adrese objavljene u prilogu.

Privitak: VALAMAR PRIPRAVNISTVO.pdf 372.51 kb