You are here

"BASF Innovation Hub 2021" - jedinstvena prilika za mlade inovatore i startupove


Centar karijera Veleučilišta u Rijeci poziva studente i nastavnike Veleučilišta da se informiraju o Natjecanju BASF Innovation Hub 2021, koje će se usredotočiti na ideje koje pridonose čistim tehnologijama i inovacijama kojima je cilj poboljšati održivost okoliša.

Studenti bi na ovaj način dobili priliku predstaviti svoje ideje ispred BASF-a, a BASF Innovation Hub 2021 ima za cilj pružiti podršku mladim inovatorima ili startup idejama koje pokrivaju barem jednu od sljedećih tema:

• Čista energija (primjeri: digitalna rješenja koja su usmjerena na povećanje procesa i energetsku učinkovitost, rješenja za povećanje udjela obnovljivih energija u opskrbi električnom energijom (toplinska, solarna, vjetar), rješenja za toplinsku energiju i izolaciju, optimizacija grijanja i hlađenja i ventilacije, dekarbonizacija energetskih sustava i promicanje tehnologija s nultim emisijama);

• Od farme do tanjura (primjeri: tehnologije precizne primjene, savjetodavne usluge za digitalnu poljoprivredu, rješenja za digitalnu poljoprivredu, rješenja koja doprinose održivijim prehrambenim sustavima, selektivni proizvodi za zaštitu bilja, biološka zaštita usjeva);

• Kružno gospodarstvo (primjeri: rješenja koja doprinose održivijim, ekološki prihvatljivijim proizvodnim ciklusima, digitalna baza za recikliranje u zatvorenom krugu, rješenja za biorazgradivu plastiku i plastiku na biološkoj osnovi, rješenja za (bio) kemijsku reciklažu, katalizatori procesa recikliranja, recikliranje baterijskih materijala, proizvodi koji štede resurse i usluge).

Prijave su otvorene od 7. lipnja do 15. rujna 2021., a svi detalji mogu se pročitati u dokumentu u privitku, kao i na join- innovationhub.com.

Privitak: BASF Innovation Hub 2021 pozivno pismo.doc 125 kb