You are here

Predaja zahtjeva za pristupanje cjelovitom ispitu – izvanredni studenti I. godine


Pravilnik o ocjenjivanju studenata preddiplomskih stručnih i specijalističkih diplomskih stručnih studija Veleučilišta u Rijeci omogućuje izvanrednim studentima (na zahtjev) pristupanje cjelovitom ispitu (sukladno članku 10. navedenog Pravilnika). Izvanredni studenti koji su ove godine po prvi put upisali prvu godinu studija mogu za zimski semestar akademske godine 2021. /2022., predati zahtjeve na adresu e-pošte Studentske referade evidencija@veleri.hr najkasnije do 31. 10. 2021. godine. Potrebno je na poveznici Popisi kolegija - izvanredni označiti u popisu kolegija,  u stupcu „cjeloviti ispit“, s oznakom X kolegije koje žele polagati na taj način. Popunjene zahtjeve poslati isključivo s računa na veleri.hr domeni.

Dodatno objašnjenje: Na osnovu zahtjeva za pristupanje cjelovitom ispitu iz određenog kolegija izvanredni studenti mogu biti oslobođeni kontinuiranog praćenja i ocjenjivanja tijekom nastavnog procesa. Cjelovita provjera usvojenosti ishoda učenja kolegija provodi se na redovitim ispitnim rokovima (pisanom i usmenom provjerom znanja), a studenti koji se prijave za ovakav način polaganja ispita obvezni su kontaktirati predmetne nastavnike te provjeriti postoji li dio obaveza koje moraju izvršiti prije pristupanja cjelovitom ispitu (npr. pristupiti laboratorijskim vježbama, izraditi projekt ili slično). Opcija cjelovitog ispita pretežito je usmjerena na izvanredne studente koji nisu u mogućnosti pohađati nastavu zbog poslovnih i ostalih obaveza.