You are here

Organizacijsko ponašanje

Studiji

Ishodi učenja: 
  • Definirati i usporediti individualno i organizacijsko ponašanje.
  • Vrednovati radni učinak i sačiniti sustav nagrađivanja.
  • Definirati proces promjene ponašanja.
  • Oblikovati poslove koji motiviraju.
  • Usporediti različite organizacijske kulture.
  • Opisati Lewinov model upravljanja promjenama.
  • Usporediti grupe i timove, definirati ključne elemente za učinkovitost timova i opisati faze razvoja tima.
  • Opisati tri osnovna tipa ponašanja u svezi sa radom.