You are here

Organizacijsko ponašanje

Okvirni sadržaj predmeta: 

Uvod u organizacijsko ponašanje. Organizacijsko ponašanje u svjetskom kontekstu. Pojedinac u organizaciji. Skupina u organizaciji. Sustavi organizacije.

Odrednice organizacijske kulture. Organizacijska kultura u odnosu prema okruženju. Značenje organizacijske kulture. Etika i organizacijska kultura. Organizacijska kultura i menadžerski stil. Utjecaj informacijskih i komunikacijskih tehnologija na organizacijsku kulturu. Istraživanje organizacijske kulture. Organizacijska kultura i djelotvornost organizacije. Menadžment i organizacijska kultura. Upravljanje organizacijskom kulturom. Promjene u organizacijskoj kulturi.