You are here

Upravljanje marketingom

Studiji

Ishodi učenja: 
  • Vrednovati odgovarajuće tržišne informacije.
  • Analizirati postojeće makro i mikro okruženje te prepoznati aktualne trendove i konkurentske pozicije.
  • Razlikovati tržišne segmente i analizirati profile potrošača.
  • Kreirati odgovarajući poslovni model i marketinški plan za proizvod ili uslugu.
  • Odabrati ključne marketinške taktike za virtualni proizvod ili uslugu.