You are here

Upravljanje logističkim procesima

Studiji

Ishodi učenja: 
  • Opravdati mjesto, ulogu i značenje logistike u organizacijskoj strukturi i funkcioniranju poduzeća.
  • Kritički prosuđivati temeljne logističke aktivnosti poduzeća.
  • Procijeniti troškove logističkih (pod)sustava te predložiti moguće rješenje i njihovu optimizaciju.
  • Primijeniti alate i metode planiranja i upravljanja logistikom.
  • Preispitati mogućnosti primjene informacijskih tehnologija i outsourcinga logističkih usluga.