You are here

Upravljanje logističkim procesima

Okvirni sadržaj predmeta: 

Vanjski i unutarnji čimbenici suvremene poslovne, poduzetničke organizacije. Povezanost i međuovisnost radnih i logističkih procesa. Temeljne značajke radnih procesa kao složenih, dinamičnih i upravljivih sustava. Pravodobni ili «Just in time» organizacijski model. Upravljanje logističkim procesima. Tipologija logističkog menadžmenta i njihove temeljne značajke. Kreiranje logističke vizije i misije u funkciji ostvarenja poslovnih ciljeva. Problemi klasične organizacije u uvjetima novih kriterija konkurentnosti. Nove organizacijske i logističke paradigme. Inovativna i učeća poduzetnička organizacija. Razvoj i temeljne značajke suvremene logističke organizacije. Integralna logistička potpora kao pretpostavka upravljanja promjenama. Logistika i integracijski procesi.