You are here

Misija i vizija

Misija

Temeljna je zadaća Veleučilišta u Rijeci izobrazba stručnjaka usmjerenih prema budućem zvanju s naglaskom na praksi i pružanju stručnih znanja specifičnih za pojedino područje interesa. Ova izobrazba provodi se ustrojavanjem i izvođenjem stručnih i specijalističkih diplomskih stručnih studija te izvođenjem posebnih programa s ciljem omogućavanja stalnog usavršavanja u pojedinim područjima. U cilju ispunjavanja ove temeljne zadaće Veleučilište obavlja visokostručan i znanstveni rad u području tehničkih, biotehničkih i društvenih znanosti. Pojedini studijski programi usmjereni su na zadovoljavanje potreba za stručnim kadrovima gospodarstva i drugih subjekata prvenstveno na području Primorsko–goranske, Istarske i Ličko–senjske županije, ali i drugih područja Republike Hrvatske. U tu svrhu Veleučilište surađuje s visokoobrazovnim i znanstvenim institucijama u domovini i inozemstvu te osigurava mogućnost unutarnje i vanjske mobilnosti studenata i nastavnika s naglaskom na racionalnom korištenju ljudskih i materijalnih resursa. Stalni nadzor i rast kvalitete u svim područjima djelovanja, konkurentnosti i kompetitivnosti nastavnog i stručnog rada spadaju u važne zadaće na kojima se temelji budućnost Institucije.

 

Vizija

Veleučilište u Rijeci bit će centar izvrsnosti u bavljenju visokostručnim i znanstvenim radom na područjima tehničkih, biotehničkih i društvenih znanosti, koji provodi kvalitetno i učinkovito obrazovanje temeljeno na ishodima učenja i koncepciji cjeloživotnog obrazovanja. Aktivnom suradnjom s gospodarstvom, partnerstvima za razvoj zajednice, uključenošću u Europski prostor visokog obrazovanja i Europski istraživački prostor te visokom razinom organiziranosti Veleučilište u Rijeci pokazat će svoju javnu odgovornost i pridonijeti tranziciji u društvo znanja. Bit će institucija koja potiče mobilnost i razvijanje poduzetničke energije i izražavanje talenta svakog pojedinca (nastavnika, asistenta, administratora i studenta). Visoka fleksibilnost studija i uvođenje novih programa u cilju izobrazbe visokostručnih profila potrebnih gospodarstvu u okruženju ostat će jednom od temeljnih značajki Veleučilišta u Rijeci.