You are here

Sustav i informacija

Studiji

Okvirni sadržaj predmeta: 

Uvod u informacijsku znanost. Definicije informacije. Relevantnost informacija. Prijenos informacija. Shannonov model informacijskog sustava. Sintaktički, semantički, pragmatički aspekti informacije. Korisnost informacije. Sistem informiranja, informacija i komunikacija. Entropija. Vlastita informacija, mjera za količinu informacije. Vrste kanala i njihova svojstva. Kapaciteti kanala, brzina prijenosa. Vrste izvora informacija. Kodiranje i kodovi, optimalnost kodova. Digitalni prijenos podataka. Sigurnost i zaštita.
Pojam sustava. Sastav sustava, sustavska svojstva, zakonitosti. Vrste sustava. Sustavski pristup. Algoritmičke i heurističke metode. Tehnika prikazivanja sustava i sustavskih odnosa. Modeli sustava u informatici. Osnove kibernetike. Upravljanje sustavima.