You are here

Sklopovlje računala

Studiji

Okvirni sadržaj predmeta: 

Pojam računala. Temeljna građa računala. Središnja jedinica računala. Memorija. Ulazno-izlazni sklopovi. Sabirnice. Ostali sklopovi i dodaci računala. Ulazni uređaji. Tipkovnica. Miš. Grafička ploča. Svjetlosna olovka. Dodirni zaslon. Govorni uređaj. Skener. Čitala i ostali ulazni uređaji. Izlazni uređaji. Monitor. Pisač. Crtalo i ostali izlazni uređaji. Uređaji za pohranu podataka i programa. Magnetni disk. Optički disk. Magnetna vrpca. Magnetna kartica. Uređaji za spajanje računala.