You are here

ISPITIVANJE RADNOG OKOLIŠA

Studiji

Ishodi učenja: 
  • Analizirati utjecaj fizikalnih štetnosti u okolišu na čovjeka
  • Analizirati utjecaj kemijskih štetnosti u okolišu na čovjeka
  • Analizirati utjecaj bioloških štetnosti u okolišu na čovjeka
  • Opisati utjecaj ionizacijskog i neionizacijskog zračenja u okolišu na čovjeka
  • Izraditi  zapisnik o ispitivanju radnog okoliša