You are here

INTEGRALNI SUSTAV UPRAVLJANJA KVALITETOM

Studiji

ishodi_ucenja: 
Okvirni sadržaj predmeta: 

Pojam kvalitete. Povijesni razvoj integralnog sustava upravljanja kvalitetom. Strateško upravljanje kvalitetom. Kvaliteta proizvoda, usluga, procesa i organizacija. Sustavi upravljanja kvalitetom ISO 9000:2000 i ISO 14 000:1996, HACCP, OHSAS 18 001, SA 8000 i dr. Mjerljivost i normizacija kvalitete. Instrumenti mjerenja kvalitete. Principi pojedinih sustava upravljanja kvalitetom ISO 9000:2000. Zahtjevi normi. Politika kvalitete. Dokumentacija. Motivacija. Vodenje. Timski rad. Procesni i projektni pristup.  Primjeri uspješnih i neuspješnih primjena sustava upravljanja kvalitetom. Hrvatska iskustva u podrucju upravljanja kvalitetom.