You are here

Fiziologija i ekologija vinove loze

Studiji

Ishodi učenja: 
  • Interpretirati važnost i ulogu čimbenika koji utječu na fiziološke procese kod vinove loze kao što su svjetlost, temperatura, dostupnost vode, dostupnost hraniva te opisati primarne fiziološke procese (fotosinteza, disanje, transpiracija, translokacija i distribucija asimilata unutar trsa).
  • Odrediti i uspješno održavati fiziološku efikasnost vinograda i ravnotežu između vegetativnog porasta i rodnosti trsa.
  • Procijeniti utjecaj karakteristika tla kao što su geološko podrijetlo, tekstura, struktura, dreniranost i dostupnost vode, dubina, zastupljenost hraniva, pH vrijednost, boja i udio organske tvari na rast i razvoj vinove loze te na potencijal dozrijevanja grožđa.
  • Interpetirati važnost klimatskih čimbenika koji utječu na rast i razvoj vinove loze te izračunati klimatske indekse koji se koriste u vinogradarstvu.
  • Odabrati prikladan položaj za uzgoj vinove loze te opisati topografske utjecaje na rast i razvoj vinove loze kao što su izloženost sunčevom zračenju, ekspozicija, inklinacija, izloženost vjetrovima, zaštita od smrzavanja, nadmorska visina, zemljopisna širina, blizina velikih vodenih površina.