You are here

Senzorika vina II

Studiji

Ishodi učenja: 
  • Koristiti senzorne tehnike i stručnu terminologiju.
  • Odabrati i preporučiti ocjenjivačke listiće i tehnike ocjenjivanja vina.
  • Preporučiti i primijeniti adekvatne usporedne metode ocjenjivanja.
  • Voditi degustaciju vina.