You are here

Inženjerske osnove

Studiji

Ishodi učenja: 
  • Razlikovati svojstva temeljnih materijala u strojarstvu.
  • Koristiti priručnike s podacima o značajkama materijala i strojnih dijelova.
  • Opisati mehanička svojstva materijala.
  • Opisati strojne elemente povezivanja dijelova i prijenosa snage.
  • Nacrtati i interpretirati trodimenzionalne oblike iz njihovih ortogonalnih pogleda.
  • Koristiti računalni program za izradu jednostavnih tehničkih crteža.