You are here

MOBILNOST - ERASMUS I CEEPUS

Program Erasmus+ je program EU-a u području obrazovanja, osposobljavanja, mladih i sporta za razdoblje od 2014. do 2020. Svrha je programa podržati napore država sudionica u programu da učinkovito iskoriste potencijal europskog talenta i socijalnog kapitala za cjeloživotno učenje. Program pruža mogućnosti suradnje i mobilnosti unutar zemalja članica, kao i partnerskim zemljama, posebno u području visokog obrazovanja.

Mobilnost je predviđena za sve dionike u visokom obrazovanju, studente (u svrhu provođenja dijela studija ili obavljanja stručne prakse u inozemstvu), nastavno i nenastavno osoblje. Više o programu Erasmus+ možete pročitati na adresi Agencije za mobilnost i programe EU-a.

Program Erasmus+ može se realizirati u zemljama članicama EU-a te Makedoniji, Srbiji, Turskoj, Norveškoj, Islandu i Linhenštajnu. Odgovore na najčešća pitanja studenata možete pronaći u dokumentu najčešća pitanja.

Pravilnikom o programu Erasmus+ individualne međunarodne mobilnosti studenata, nastavnog i nenastavnog osoblja Veleučilišta u Rijeci uređena su osnovna načela mobilnosti dolaznih i odlaznih studenata, nastavnog i nenastavnog osoblja na Veleučilištu u Rijeci u okviru programa Erasmus+, postupak prijave, isprave, prava i obveze studenata, nastavnog i nenastavnog osoblja, uloga koordinatora za Erasmus na Veleučilištu te povjerenika za međunarodnu suradnju na pojedinim odjelima, kao i druga pitanja vezana uz provedbu individualne mobilnosti u okviru programa Erasmus+.

Ured za međunarodnu suradnju Veleučilišta u Rijeci provodi i koordinira aktivnosti  predviđene programom Erasmus+. U realizaciji mobilnosti aktivno sudjeluje i Povjerenstvo za međunarodnu suradnju Veleučilišta u Rijeci.

Više o programu ERASMUS+:

 
 

CEEPUS (Srednjoeuropski program razmjene za sveučilišne studije) je regionalni program akademske mobilnosti. Mobilnosti u CEEPUS-u odnose se na studentske mobilnosti i mobilnosti nastavnog osoblja u svrhu podučavanja.

Hrvatska je potpisala Ugovor CEEPUS 1995. godine, a uz Hrvatsku u programu tradicionalno sudjeluju sljedeće države: Albanija, Austrija, Bugarska, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Češka, Mađarska, Makedonija, Poljska, Rumunjska, Slovačka, Slovenija i Srbija. U akademskoj godini 2009./2010. programu je pristupilo i Sveučilište u Prištini na Kosovu, a u akademskoj godini 2011./2012. Moldavija.

Dana 1. svibnja 2011. godine na snagu je stupio ugovor CEEPUS III na razdoblje od sedam godina. Ugovor CEEPUS III naglasak stavlja na razvoj združenih studija i na suradnju u okviru 9. prioritetnog područja "Ljudi i vještine" Strategije EU-a za Podunavlje (EUSDR).

Zemlje potpisnice ugovora CEEPUS svake godine određuju kvotu raspoloživih stipendija za dolazne mobilnosti kao i iznose stipendija za različite kategorije stipendista i ostala prava CEEPUS-ovih stipendista (primjerice, besplatan smještaj, subvencionirana prehrana, zdravstveno osiguranje). Iznosi stipendija u CEEPUS-u razlikuju se od zemlje do zemlje, a kolike su stipendije za pojedinu državu moguće je pronaći na poveznici: www.ceepus.info (klikom na zastavu države).

Hrvatski korisnici CEEPUS-a imaju pravo na povrat putnih troškova za svoju odlaznu mobilnost sukladno proceduri dostupnoj ovdje.

CEEPUS program podržava mobilnost studenata i nastavnog osoblja putem mreža u kojima sudjeluje njihovo matično visoko učilište, kao i izvan mreža (tzv. freemoveri), ali unutar zemalja potpisnica programa. Uvjet za odobravanje mobilnosti nastavnoga osoblja u svrhu održavanja nastave/mentorskog rada na ustanovi domaćina je održavanje 6 sati nastavnog/mentorskog rada tjedno. 

Veleučilište u Rijeci sudjeluje u CEEPUS programu od 2018./19. akademske godine. Trenutno je član sedam mreža, i to:

  • CIII-BA-1402-01 - New teaching technologies and new applications in modernization of teaching at the Faculties of Technical Sciences in connection with the needs of small and medium enterprises in the environment
  • CIII-BG-1103-04 - Modelling, Simulation and Computer-aided Design in Engineering and Management
  • CIII-BG-0722-08 - Computer Aided Design of automated systems for assembling
  • CIII-SK-0405-11 - Renewable energy sources
  • CIII-SK-0044-14 - Applied Economics and Management
  • CIII-HU-0028-12 - Active Methods in Teaching and Learning Mathematics and Informatics
  • CIII-RS-0065-14 - Intelligent Automation for Competitive Advantage

Rokovi prijava:

  • za mrežne mobilnosti: 15. lipnja za zimski semestar, odnosno 31. listopada za ljetni semestar
  • freemover mobilnosti: 30. studenog

Više o samom programu CEEPUS i načinu ostvarenja mobilnosti: