You are here

MOBILNOST - ERASMUS I CEEPUS

Program Erasmus+ je program EU-a u području obrazovanja, osposobljavanja, mladih i sporta za razdoblje od 2014. do 2020. Svrha je programa podržati napore država sudionica u programu da učinkovito iskoriste potencijal europskog talenta i socijalnog kapitala za cjeloživotno učenje. Program pruža mogućnosti suradnje i mobilnosti unutar zemalja članica, kao i partnerskim zemljama, posebno u području visokog obrazovanja.

Mobilnost je predviđena za sve dionike u visokom obrazovanju, studente (u svrhu provođenja dijela studija ili obavljanja stručne prakse u inozemstvu), nastavno i nenastavno osoblje. Više o programu Erasmus+ možete pročitati na adresi Agencije za mobilnost i programe EU-a.

Program Erasmus+ može se realizirati u zemljama članicama EU-a te Makedoniji, Srbiji, Turskoj, Norveškoj, Islandu i Linhenštajnu. Odgovore na najčešća pitanja studenata možete pronaći u dokumentu najčešća pitanja.

Pravilnikom o programu Erasmus+ individualne međunarodne mobilnosti studenata, nastavnog i nenastavnog osoblja Veleučilišta u Rijeci uređena su osnovna načela mobilnosti dolaznih i odlaznih studenata, nastavnog i nenastavnog osoblja na Veleučilištu u Rijeci u okviru programa Erasmus+, postupak prijave, isprave, prava i obveze studenata, nastavnog i nenastavnog osoblja, uloga koordinatora za Erasmus na Veleučilištu te povjerenika za međunarodnu suradnju na pojedinim odjelima, kao i druga pitanja vezana uz provedbu individualne mobilnosti u okviru programa Erasmus+.

Ured za međunarodnu suradnju Veleučilišta u Rijeci provodi i koordinira aktivnosti  predviđene programom Erasmus+. U realizaciji mobilnosti aktivno sudjeluje i Povjerenstvo za međunarodnu suradnju Veleučilišta u Rijeci.

Više o programu ERASMUS+:

 
 

CEEPUS (Srednjoeuropski program razmjene za sveučilišne studije) je regionalni program akademske mobilnosti. Mobilnosti u CEEPUS-u odnose se na studentske mobilnosti i mobilnosti nastavnog osoblja u svrhu podučavanja.

Hrvatska je potpisala Ugovor CEEPUS 1995. godine, a uz Hrvatsku u programu tradicionalno sudjeluju sljedeće države: Albanija, Austrija, Bugarska, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Češka, Mađarska, Makedonija, Poljska, Rumunjska, Slovačka, Slovenija i Srbija. U akademskoj godini 2009./2010. programu je pristupilo i Sveučilište u Prištini na Kosovu, a u akademskoj godini 2011./2012. Moldavija.

Dana 1. svibnja 2011. godine na snagu je stupio ugovor CEEPUS III na razdoblje od sedam godina. Ugovor CEEPUS III naglasak stavlja na razvoj združenih studija i na suradnju u okviru 9. prioritetnog područja "Ljudi i vještine" Strategije EU-a za Podunavlje (EUSDR).

Zemlje potpisnice ugovora CEEPUS svake godine određuju kvotu raspoloživih stipendija za dolazne mobilnosti kao i iznose stipendija za različite kategorije stipendista i ostala prava CEEPUS-ovih stipendista (primjerice, besplatan smještaj, subvencionirana prehrana, zdravstveno osiguranje). Iznosi stipendija u CEEPUS-u razlikuju se od zemlje do zemlje, a kolike su stipendije za pojedinu državu moguće je pronaći na poveznici: www.ceepus.info (klikom na zastavu države).

Hrvatski korisnici CEEPUS-a imaju pravo na povrat putnih troškova za svoju odlaznu mobilnost sukladno proceduri dostupnoj ovdje.

CEEPUS program podržava mobilnost studenata i nastavnog osoblja putem mreža u kojima sudjeluje njihovo matično visoko učilište, kao i izvan mreža (tzv. freemoveri), ali unutar zemalja potpisnica programa. Uvjet za odobravanje mobilnosti nastavnoga osoblja u svrhu održavanja nastave/mentorskog rada na ustanovi domaćina je održavanje 6 sati nastavnog/mentorskog rada tjedno. 

Veleučilište u Rijeci sudjeluje u CEEPUS programu od 2018./19. akademske godine. Trenutno je član sedam mreža, i to:

  • CIII-BA-1402-01 - New teaching technologies and new applications in modernization of teaching at the Faculties of Technical Sciences in connection with the needs of small and medium enterprises in the environment
  • CIII-BG-1103-04 - Modelling, Simulation and Computer-aided Design in Engineering and Management
  • CIII-BG-0722-08 - Computer Aided Design of automated systems for assembling
  • CIII-SK-0044-14 - Applied Economics and Management
  • CIII-HU-0028-12 - Active Methods in Teaching and Learning Mathematics and Informatics
  • CIII-RS-0065-14 - Intelligent Automation for Competitive Advantage
  • CIII-SK-0405-11 - Renewable energy sources (trenutno status mreže: Umbrella)

Rokovi prijava:

  • za mrežne mobilnosti: 15. lipnja za zimski semestar, odnosno 31. listopada za ljetni semestar
  • freemover mobilnosti: 30. studenog

Više o samom programu CEEPUS i načinu ostvarenja mobilnosti:

 

Veleučilište u Rijeci osigurava jednake mogućnosti svim sudionicima, pružajući posebnu pozornost uključivanju onih iz podzastupljenih ili ranjivih skupina. Nije dopuštena bilo kakva diskriminacija na temelju spola, rase, boje kože, etničkog ili socijalnog podrijetla, genetskih obilježja, jezika, religije ili uvjerenja, političkog ili bilo kojeg drugog mišljenja i stava, pripadnosti nacionalnoj manjini, imovine, rođenja, invaliditeta, starosti ili seksualne orijentacije.