You are here

Projektiranje sustava i telematičkih postrojenja

Studiji

Ishodi učenja: 
  • Pravilno interpretirati zakonsku regulativu RH vezanu za poslove projektiranja te faze i razine projekta
  • Opisati vrste i arhitekturu sklopova telematičkog sustava te pripadne kabele i njihov odabir
  • Samostalno koristiti alate za projektiranje (AutoCAD i dr.)
  • Samostalno izraditi projektnu dokumentaciju manjeg telematičkog sustava
  • Koristiti računalnu i telekomunikacijsku infrastrukturu kao podlogu za razvoj projekta