You are here

Osnove poduzetničke ekonomije

Studiji

Okvirni sadržaj predmeta: 

Uvod u poduzetničku ekonomiju. Temeljni elementi ponude i potražnje. Ponuda i potražnja na pojedinačnim tržištima. Potražnja i ponašanje potrošača. Proizvodnja i organizacija poduzeća. Analiza troškova. Ponuda i određivanje cijena na tržištima potpune konkurencije. Granični prihod i monopol. Oligopol i monopolistička konkurencija. Dohoci i određivanje cijena proizvodnih čimbenika. Nadnice i tržište rada. Potrošnja i investicije. Osnove agregatne ponude i potražnje. Model multiplikatora. Novac i poslovno (komercijalno) bankarstvo. Konjunkturni ciklusi i nezaposlenost. Troškovi inflacije. Inflacija i zaposlenost. Fiskalna politika, deficit i državni dug. Međunarodna trgovina.
Studenti samostalno i uz mentorstvo izlažu teme o: promjenama poslovnog okruženja pod utjecajem znanstveno tehnološke revolucije; čimbenici konkurentnosti na svjetskom tržištu; globalizacija tržišta i položaj poduzeća; fleksibilnost i adaptabilnost malih i srednjih poduzeća u EU;