You are here

Zbornik Veleučilišta u Rijeci / Journal of the Polytechnic of Rijeka

 

Zbornik Veleučilišta u Rijeci je recenzirani zbornik otvoren za suradnju znanstvenicima i stručnjacima iz područja prirodnih, biotehničkih, tehničkih i društvenih znanosti.
Zbornik sadrži znanstvene i stručne članke, kritičke prikaze knjiga i ostalih publikacija i prijevode značajnih članaka stranih autora, koji po svom sadržaju mogu pobuditi interes znanstvene i stručne javnosti. Tekstovi se objavljuju na hrvatskom i engleskom jeziku.
Sve članke obvezno recenziraju dva anonimna i nezavisna recenzenta. Imena autora također su za recenzente anonimna. 

Radovi objavljeni u Zborniku dostupni su na Portalu znanstvenih časopisa Republike Hrvatske - HRČAK. 
Od broja Vol. 5 (2017), No. 1 časopis je indeksiran u bibliografskoj bazi Emerging Sources Citation Index (ESCI) - Web of Science Core Collection (Clarivate Analytics - ex Thomson Reuters).

 

 

The Journal of the Polytechnic of Rijeka is a peer reviewed journal open for collaboration to scientists and experts in the field of natural, biotechnical, technical and social sciences.
The Journal publishes research and professional papers, reviews od books and other publications and translations of important papers, i.e. the content of which can arouse interest of scientific and professional public. Texts will be published in Croatian or in English.
All articles submitted for publication are reviewed by two anonymous and independent reviewers. The names of the authors will also be unknown to the reviewers.

Papers published in the Journal are available through Portal of scientific journals of Croatia - HRČAK.
Starting with Vol. 5 (2017), No. 1 the Journal is indexed by the Emerging Sources Citation Index (ESCI) - Web of Science Core Collection (Clarivate Analytics - ex Thomson Reuters).

 

Prva godina izlaženja / Year of publication of the first issue: 2013

Učestalost izlaženja (godišnje) / Frequency (annually): 1

ISSN 1848-1299 (Tisak)              ISSN 1849-1723 (Online)            UDK: 378.4(497.5 Rijeka)(05)

e-mail: zbornik@veleri.hr

Vukovarska 58, 51 000 Rijeka
tel.: ++385 51 321 300,
faks.: ++385 51 211 270

 

Prava korištenja: Puni tekst objavljenih radova smije se koristiti za osobnu ili edukacijsku svrhu uz poštivanje autorskih prava autora i izdavača.

Rights: The usage of full-text of the articles can be used exclusively for personal, research-related or educational purposes, with regard to the authors' and publishers' rights.

Urednički odbor – Editorial Bord

Izjava o izdavačkoj etici

Arhiva / Archive:

2018 - Vol.6 No.1 PDF
2017 - Vol.5 No.1 PDF
2016 - Vol.4 No.1 PDF  
2015 - Vol.3 No.1 PDF  
2014 - Vol.2 No.1 PDF  
2013 - Vol.1 No.1 PDF