You are here

Novosti

ERASMUS+ NATJEČAJ za dodjelu financijskih potpora (ne)nastavnom osoblju za mobilnost u svrhu podučavanja i osposobljavanja - programska zemlja BiH (2019-1-HR01-KA107-060313-produljenje)
ERASMUS+ NATJEČAJ za dodjelu financijskih potpora (ne)nastavnom osoblju za mobilnost u svrhu podučavanja i osposobljavanja (projekt 2020-1-HR01-KA103-077412)-produljenje
ERASMUS+ NATJEČAJ za dodjelu financijskih potpora (ne)nastavnom osoblju za mobilnost u svrhu podučavanja i osposobljavanja (projekt 2019-1-HR01-KA103-060303 - produljenje)
ERASMUS+ NATJEČAJ za dodjelu financijskih potpora studentima za mobilnost u svrhu OBAVLJANJA STRUČNE PRAKSE (projekt: 2019-1-HR01-KA103-060303-preostala sredstva)
DOPUNA ERASMUS+ NATJEČAJA za dodjelu financijskih potpora studentima za mobilnost u svrhu OBAVLJANJA STRUČNE PRAKSE (projekt 2018-1-HR01-KA103-046925-preostala sredstva)
ERASMUS+ NATJEČAJ za dodjelu financijskih potpora (ne)nastavnom osoblju za mobilnost u svrhu osposobljavanja (projekt 2018-1-HR01-KA103-046925 – preostala sredstva)
Upute o provedbi Erasmus+ mobilnosti studenata i (ne)nastavnog osoblja u Beji, Portugal
Održano gostujuće predavanje u okviru programa CEEPUS - doc. dr. sc. Isaka Idrizija
ESN anketa o mobilnosti / ESN survey on mobility
Najava CEEPUS gostujućeg predavanja - dr. sc. Isak Idrizi: "BIM technology for innovation and practical implementation"
Virtualna Erasmus+ mobilnost
Održano predstavljanje CEEPUS mreže Modelling, Simulation and Computer-aided Design in Engineering and Management (CIII-BG-1103-04)
Održano gostujuće predavanje u okviru programa CEEPUS - izv. prof. dr. sc. Galije Marinove
Održano gostujuće predavanje u okviru programa CEEPUS - izv. prof. dr. sc. Vassil Guliashki
Rezultati Erasmus+ Natječaja za dodjelu financijskih potpora za mobilnost u svrhu studijskog boravka (KA103-2020) - Marijana Ereiz
ERASMUS+ NATJEČAJ za dodjelu financijskih potpora (ne)nastavnom osoblju za mobilnost u svrhu podučavanja i osposobljavanja - programska zemlja BiH (2019-1-HR01-KA107-060313-produljenje)
ERASMUS+ NATJEČAJ za dodjelu financijskih potpora (ne)nastavnom osoblju za mobilnost u svrhu podučavanja i osposobljavanja (projekt 2019-1-HR01-KA103-060303 - produljenje)
ERASMUS+ NATJEČAJ za dodjelu financijskih potpora (ne)nastavnom osoblju za mobilnost u svrhu osposobljavanja (projekt 2018-1-HR01-KA103-046925 – preostala sredstva)
Odluka o produljenju trajanja razdoblja mobilnosti za studenticu Patriciu Vido
Rezultati ERASMUS+ Natječaja za dodjelu financijskih potpora (ne)nastavnom osoblju za mobilnost u svrhu osposobljavanja / podučavanja 2020./2021.

Pages