You are here

Novosti

International Scientific Conference and 2nd International Student Conference "The health sector in the face of SARS-COV-2 coronavirus pandemic" 15. - 16. 5. 2021.
Međunarodni dani za studente u organizaciji Powislanski University Kwidzyn
Rezultati Erasmus+ Natječaja za dodjelu financijskih potpora za mobilnost u svrhu obavljanja stručne prakse (KA103-2019) - Patricia Vido
Održan je INFO dan za studente o programima Erasmus+ i CEEPUS
Dopuna Natječaja za dodjelu financijskih potpora u okviru ERASMUS+ projekta 2019-1-HR01-KA107-060313 omotnica IPA - Bosna i Hercegovina studentima za mobilnost u svrhu studijskog boravka u ak. god. 2021./2022. - rok 20. 5. 2021.
Dopuna Natječaja za dodjelu financijskih potpora (ne)nastavnom osoblju za mobilnost u svrhu osposobljavanja/podučavanja u okviru programa Erasmus+ Ključna aktivnost 1 (KA107) - rok 15. 5. 2021.
Dopuna Natječaja za dodjelu financijskih potpora studentima za mobilnost studenata u svrhu obavljanja stručne prakse u ljetnom semestru 2020./2021. ak. god. i 2021./2022. ak. god. u okviru programa Erasmus+ (projekt 2020-1-HR01-KA103-077412)
Dopuna Natječaja za dodjelu financijskih potpora studentima za mobilnost studenata u svrhu studijskog boravka u okviru programa Erasmus+ (projekt 2020-1-HR01-KA103-077412) za mobilnost u ak. god. 2021./2022. - rok 10. 5. 2021.
Poziv na Natječaj za dodjeljivanje međunarodnih stipendija Sveučilišta u Torinu namijenjen studentima Poljoprivrednog odjela Veleučilišta u Rijeci
INFO DAN O MOBILNOSTI STUDENATA U SKLOPU ERASMUS+ I CEEPUS PROGRAMA MOBILNOSTI - poziv
Virtualna konferencija "Study in Pomorskie" u organizaciji Powislanski Sveučilišta u Kwidzynu, Poljska - 8.4.2021.
Objavljeni Vodič kroz program Erasmus+ i rokovi za prijavu 2021.
Rezultati ERASMUS+ Natječaja za dodjelu financijskih potpora (ne)nastavnom osoblju za mobilnost u svrhu osposobljavanja / podučavanja (projekt: 2020-1-HR01-KA103-077412 – produljenje)
Rezultati ERASMUS+ Natječaja za dodjelu financijskih potpora (ne)nastavnom osoblju za mobilnost u svrhu osposobljavanja / podučavanja (projekt: 2019-1-HR01-KA103-060303 – produljenje)
ERASMUS CHARTER FOR HIGHER EDUCATION 2021-2027
ERASMUS+ NATJEČAJ za dodjelu financijskih potpora studentima za mobilnost u svrhu STUDIJSKOG BORAVKA (projekt 2020-1-HR01-KA103-077412) – zimski semestar 2021./2022. ak.god.
ERASMUS+ NATJEČAJ za dodjelu financijskih potpora (ne)nastavnom osoblju za mobilnost u svrhu podučavanja i osposobljavanja - partnerska zemlja BiH (2019-1-HR01-KA107-060313-produljenje)
ERASMUS+ NATJEČAJ za dodjelu financijskih potpora studentima za mobilnost u svrhu STUDIJSKOG BORAVKA – partnerska zemlja BiH (projekt: 2019-1-HR01-KA107-060313– ak.god. 2021./2022.)
ERASMUS+ NATJEČAJ za dodjelu financijskih potpora studentima za mobilnost u svrhu STUDIJSKOG BORAVKA (projekt 2019-1-HR01-KA103-060303-preostala sredstva) - rok 10. 5. 2021.
Nacionalni ured za CEEPUS - Mađarska odobrio virtualne mobilnosti za sve kategorije mobilnosti u CEEPUS programu

Pages